Privacy verklaring BOINK Tuin- en Landschapsinrichting

Wat is de AVG/GDPR?
De Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG) is de nieuwe privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De AVG vervangt de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens, oftewel de Wbp. In Europa staat de wet bekend onder de naam General Data Protection Regulation, de GDPR. Deze wet heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wat houdt de GDPR/AVG in?
De GDPR houdt in dat mensen meer rechten krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zo hebben mensen het recht in te zien welke persoonsgegevens bedrijven opslaan en bestaat het zogenoemde recht op vergetelheid. De nieuwe wet bepaalt ook dat voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden, een gespecificeerd doel moet zijn vastgelegd. Zomaar persoonsgegevens opslaan is niet meer toegestaan.

Vanaf wanneer is de GDPR actief?
De GDPR/AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en verplicht om te handhaven. De wet vervangt dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat verandert er ter vergelijking met de Wbp?

Veel regels zijn hetzelfde of iets aangescherpt. Een aantal belangrijke veranderingen zijn:
• Europese burgers krijgen meer privacyrechten. Een voorbeeld hiervan is het ‘recht op vergetelheid’, ‘recht op dataportabiliteit’ en het recht op inzage van hun gegevens;
• Bedrijven mogen alleen persoonsgegevens vragen van hun klanten als zij daar een grondslag voor hebben; het moet duidelijk omschreven zijn waarom persoonsgegevens worden opgeslagen;
• Bedrijven moeten producten en/of diensten ontwikkelen of leveren met een ‘Privacy by Design’ of ‘Privacy by Default’ principe. Dit houdt in dat deze producten en diensten maximale privacy garanderen voor hun gebruikers.

De reden van het opslaan van de NAW / contact gegevens:
Het doel waarvoor de NAW / Contact gegevens worden opgeslagen is uitsluitend ter communicatie met de klant. Deze gegevens bestaan uit:
Voor en achternaam / bedrijfsnaam / BTWnummer (buitenland) ,adresgegevens,telefoonnummers en emailadres

Waar worden deze gegevens opgeslagen:
De NAW / contactgegevens zullen worden bewaard via de mail / telefoon/ contact formulier / offerte/ tekeningen / facturen. Deze zullen opgeslagen worden in een digitaal archief. Deze zijn beveiligd met een data incripter.

Cookiebeleid
BOINK tuin- en Landschapsinrichting plaatst cookies bij bezoekers van de website. Dit zijn kleine (tijdelijke) bestanden op je computer. Cookies zorgen ervoor dat er automatisch informatie vooraf in- gevuld wordt wanneer je opnieuw op de website komt. Voor BOINK tuin- en Landschapsinrichting helpen cookies om het gebruik van de website te monitoren en eventueel verbeteringen aan te brengen.

Met wie worden NAW / contactgegevens gedeeld:
Indien de wens van de klant is om prijzen op te vragen aan uitvoerende partijen zullen de contactgegevens gedeeld worden met deze externe partijen uitsluitend om een prijsvorming tot stand te laten komen.

Het recht op vergetelheid:
Indien u wenst vergeten te worden (het verwijderen van uw NAW / persoonsgegevens uit ons archief). Stuur dan een mail naar met info@stevenboink.nl. Wij verwijderen binnen 30 dagen u gegevens.

Disclaimer
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons daarvan te berichten en het bericht terug te e-mailen aan de afzender. Wij maken u erop attent dat elke verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik, of openbaarmaking aan derden van de inhoud van abusievelijk verzonden berichten strikt verboden is. Aan de informatie in dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend in geval de inhoud door derden is gewijzigd, of indien er als gevolg van technische storingen of menselijke vergissingen onjuistheden in staan.