Mijn visie op tuin- en landschapsinrichting

Een ontwerp voor een tuin of landschap moet in harmonie zijn met de omgeving. Balans ontstaat bijvoorbeeld door doorlopende lijnen aan te brengen met paden en beplanting. Lijnen zorgen tevens voor rust. Details in de tuin- en landschapsinrichting maken het een samenhangend geheel. Zo laat ik boomsoorten uit de omgeving terugkomen in mijn ontwerpen. De lijnen van door mij ontworpen paden sluiten aan bij de vorm van de woning. Met kleurgebruik en groepen van bloeiende planten en bomen breng ik sfeer aan in tuinen en landschappen.

Uiteenlopende projecten

Ik heb uiteenlopende projecten op het gebied van tuin- en landschapsinrichting op mijn naam staan. Van tuinen bij woningen in steden en dorpen, tot grote tuinen rond vrijstaande huizen in landelijk gebied. Ook voor het ontwerpen van een parkeerplaats met groene elementen zet ik mijn expertise graag in. Bij elk project kijk ik goed naar de omgeving. Wat voor soort planten groeien er? Wat is de ligging ten opzichte van de zon? Welke bomen of andere markante elementen moeten zichtbaar of behouden blijven?

De ultieme uitdaging

Ik heb ruime ervaring met het inrichten van tuinen en landschappen. Soms wordt een perceel groter of kleiner, komt er bebouwing bij of willen opdrachtgevers gewoon iets anders. De uitdaging bij dit soort projecten ligt in het samenvoegen van oud en nieuw. Uiteindelijk zal ook een dergelijk project rust en harmonie uitstralen, alsof het er altijd al zo heeft uitgezien. De ultieme uitdaging voor mij ligt in het zorgen voor cohesie tussen mijn ontwerp en de bestaande omgeving.

Wie is Steven Boink?

Ik woon in en werk vanuit de regio Tilburg. Tijdens een hoveniersopleiding in Breda heb ik veel praktische kennis opgedaan. Van 2001 tot en met 2004 heb ik aan de Erasmus Hogeschool in Brussel de studie Tuin- en Landschapsarchitectuur gevolgd en afgerond. Daarna heb ik gewerkt bij bureaus die zich bezighouden met de inrichting van openbare ruimten zoals de Maasboulevard in Venlo. Sinds 2013 werk ik als zelfstandige onder de naam Boink Tuin- en Landschapsinrichting.

Toekomstbestendig

Mijn ontwerpen zijn toekomstbestendig. Wil je bijvoorbeeld over een paar jaar de plek waar nu speeltoestellen staan, vervangen door beplanting of wil je een deel van het gazon omvormen tot zwembad? Het kan binnen mijn ontwerp zonder afbreuk te doen aan de eenheid.

Tuinaanleg en het Vondelpark

Ik heb mijn liefde voor tuinaanleg en landschapsinrichting niet van een vreemde. Ik stam af van de (landschaps)architecten Zocher. Drie generaties Zocher ontwierpen in de 18e en 19e eeuw onder meer het Vondelpark en de parkstructuur van begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam en het Zocher-plantsoen in Amersfoort. Net zoals mijn voorvaders heb ik veel oog voor het omliggende landschap. Ook delen wij een voorliefde voor tuinen die een geheel lijken te vormen met het omringende landschap.