Creëren

Deze fase bestaat uit het maken van een schetsontwerp tot en met de definitieve technische uitwerking met beplantingsplan.

Ik bekijk het terrein dat ingericht gaat worden en luister naar jouw ideeën en wensen. Hoe wil jij jouw tuin gaan gebruiken? Of: welke functies moet de landschappelijke omgeving gaan vervullen? Wat vind je mooi en niet mooi? Hoeveel tijd wil je besteden aan het onderhoud? Als ik de wensen helder heb, maak ik een schetsontwerp. In het ontwerp laat ik zien waar verharding komt, op welke plekken ik bomen zou plaatsen en wat de meest geschikte locatie is voor een gazon en struiken. Ik neem de wensen ten aanzien van beplanting mee in mijn ontwerp en ik zal heldere argumenten aanvoeren waarom bepaalde planten en bomen wel of niet in de omgeving passen. Uiteindelijk resulteert dit in een definitieve technische uitwerking met beplantingsplan. Op basis van dit plan kan een hovenier het werk gaan uitvoeren.